Mindszenti Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mindszenti Polgármesteri Hivatal
Jogi Iroda
műszaki referens
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
Ellátandó feladatok:
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal projektjei előkészítésében, végrehajtásában műszaki, szakmai közreműködés. Tervező, kivitelező, műszaki ellenőr, szakértő kiválasztásában való közreműködés az önkormányzat saját eljárási szabályai, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárásokban. Az ajánlatok kiértékelésében műszaki szempontból való közreműködés. Szerződések műszaki tartalmának előkészítése. Hatósági engedélyek beszerzésének koordinálása, lebonyolítása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A településen folyó beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, illetve adott műszaki feladat teljes koordinálása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelete az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, építész szakképzettség, felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kivitelezésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– beruházói és közbeszerzési – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
– közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget, valamint a szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített szakmai önéletrajz
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy legalább az annak igénylését igazoló irat másolata)
– hozzájárulás a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez (a nyilatkozat elérési helye: https://mindszent.hu/adatvedelem)
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. május 9. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Végh Ibolya jegyző nyújt, a 36-62/527-013 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mindszenti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIN/3633/2022 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki referens.
• Elektronikus úton Dr. Végh Ibolya jegyző részére a jegyzo@mindszent.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Dr. Végh Ibolya jegyző, Csongrád megye, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 1. em. 4..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázati anyagok előértékelése alapján kiválasztott pályázók személyes meghallgatása után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
https://kozigallas.gov.hu/ –  2022. április 16.